LODO Motor

⋅ Profesjonell løsning for de virkelig store installasjonene
⋅ Robust firkantet aluminiumskassett, lakkert hvit matt
⋅ Endekappene er utrustet med sikkerhetslenke
⋅ Duk type hvit PVC, gain 1.1
⋅ Lerretskassetten måler 210 × 204 cm (B × H)
⋅ Kassetten er 25 cm lenger enn selve dukbredden
⋅ Motor på venstre side

Nedlasting