Freya Tab Tension

Lerret for installasjon i himlingBredder fra 275 opp til 425 cmTak braketter medfølger, men pendelkonsoller kjøpes ev. separat Standard med hvit matt Arctic duk med sort baksideUtførelse med Smart motor (Z) leveres komplett med RF fjernkontroll Utførelse med installasjonskabel (IN) kan ev. kompletteres med Kontroll boks (211030-ER)

Kassett format: Høyde: 176mm.
Kassett dybde = 184 mm (utskjæringsmål i himling)
Inkl. deksel lepper blir kassett dybden 209 mm
Kassett bredde=
<300 cm. Dukbredde + 592 mm (utskjæringsmål i himling)
<300 cm. Inkl. deksel lepper blir den totale kassett bredden 640 mm

301 cm. Dukbredde + 492 mm (utskjæringsmål i himling)
301 cm. Inkl. deksel lepper blir den totale kassett bredden 540 mm
Bunnstokk bredde=
<300 cm. Dukbredde + 194 mm
301 cm. Dukbredde + 165 mm

Nedlasting: