Osnes Nordic Group AS
Osnes er etablert 1959
Fabrikk og hovedkontor ligger på Jevnaker
Showrom i Stålfjæra 9, Oslo
Osnes sysselsetter i dag 16 ansatte
Omsetning 2017 - ca. 48 mill. NOK

Osnes inngår i en Nordisk produsent gruppering bestående av Lintex Nordic Group AB i Sverige, Lintex Nordic Group Oy i Finland, Lintex Nordic Group AS i Danmark og Osnes Nordic Group AS i Norge. Denne gruppering har som formål å samordne produksjon, produktutvikling og logistikk. Det er en kontinuerlig prosess å evaluere gruppens samordnede produksjonsevner og utvikle individuelle spesialfelt. Dette betyr at vi ikke produserer likt i hvert land, men vil fordele ansvar for bestemte produktserier iht. kompetanse, logistikk og anleggsmidler. Gruppen har som målsetting å fremstå med et felles nordisk sortiment.

Forretningsidé
Osnes Nordic Group AS skal utvikle, tilvirke og markedsføre produkter og løsninger som bidrar til å forbedre og forenkle kommunikasjonsprosessen i lokaler som benyttes til kontor, kurs, konferanse eller undervisning. Osnes er markedsledende i våre primærsegmenter og jobber målrettet for å øke vår markeds-penetrasjon innen spennende områder som skjermvegger, lydabsorbenter og glassprodukter. Alle våre varer distribueres via et kompetent landsdekkende forhandlernett. Hovedkontor og fabrikk ligger på Jevnaker, men salgskontor og showrom ligger i Oslo.

Bærekraft
I dag bedømmes foretak i stor utstrekning etter sitt økologiske, sosiale og økonomiske engasjement. Osnes oppfyller med glede vår rolle innen disse områdene. For Osnes er det åpenbart at våre produkter har en merverdi når produksjon, bruk og gjenvinning ikke er skadelig for miljøet. Osnes velger alltid ut de beste materialene og tester disse grundig før produksjonsstart. Vi tar alltid gjenvinnings- og miljøaspekter med i utviklingsprosessen.

Design
Osnes jobber kontinuerlig med det vi kaller funksjonell design. "Suksess avhenger av evnen til å tilpasse seg forandring." Vi har stor oppmerksomhet på nettopp dette faktum. Sammen med vår nordiske partner Lintex, jobber vi kontinuerlig for å tilpasse oss de signaler og ønsker som markedet gir. Dette kombineres med en årvåkenhet til trender og viktige premissgivere i vårt primærmarked. Fra vårt showrom i Oslo kan vi vise utdrag fra våre produkter, men også konseptideer og prototyper på nyheter vi jobber med. Lokalene er tidsmessig spennende og inviterer til kreativ tenkning og moderne løsninger. I Oslo finner du også vårt fagteam som mer enn gjerne hjelper til i prosjektprosessen; stor som liten.