OSNES
OSNES inngår i en Nordisk produsent gruppering bestående av Lintex i Sverige, Finland og Danmark og da også OSNES i Norge. Denne gruppering har som formål å samordne produksjon, produktutvikling og logistikk. Gruppen har som målsetting å fremstå med et felles nordisk sortiment.


FORRETNINGSIDÉ.
OSNES skal utvikle, tilvirke og markedsføre produkter og løsninger som bidrar til å forbedre og forenkle kommunikasjonsprosessen i lokaler som benyttes til kontor, kurs, konferanse eller undervisning. OSNES er markedsledende i våre primærsegmenter og jobber målrettet for å øke vår tilstedeværelse innen spennende områder som skjermvegger, lydabsorbenter og glassprodukter. Alle våre varer distribueres via et kompetent landsdekkende forhandlernett. Hovedkontor og fabrikk ligger på Jevnaker, men salgskontor og showrom ligger i Oslo.


BÆREKRAFT. 
I dag bedømmes foretak i stor utstrekning etter sitt økologiske, sosiale og økonomiske engasjement. OSNES oppfyller med glede vår rolle innen disse områdene. For OSNES er det åpenbart at våre produkter har en merverdi når produksjon, bruk og gjenvinning ikke er skadelig for miljøet. OSNES velger alltid ut de beste materialene og tester disse grundig før produksjonsstart. Vi tar alltid gjenvinnings- og miljøaspekter med i utviklingsprosessen.


ENERGINØYTRAL PRODUKSJON.
Fabrikken på Jevnaker har montert et solcelle anlegg som dekker en flate på 950 m2. Anlegget produserer ca 130 000 kWh/år og gjør vår fabrikk og produksjon 100% energinøytral. Fabrikken i Sverige har gjort det samme.


MILJØ.
Vi skal minimere mengden produksjonsavfall, og arbeide for en best mulig ressursutnyttelse av det avfallet som oppstår. Vi skal fortrinnsvis benytte miljøvennlige materialer i vår produksjon der dette alternativ foreligger. Vi vil videre involvere samtlige leverandører i dette arbeidet. OSNES er sertifisert som Miljøfyrtårn og tilpasser oss de krav som er fremsatt av stiftelsen Miljøfyrtårn.


DESIGN.
OSNES jobber kontinuerlig med det vi kaller funksjonell design. "Suksess avhenger av evnen til å tilpasse seg forandring." Vi har stor oppmerksomhet på nettopp dette faktum. Sammen med vår nordiske partner Lintex, jobber vi kontinuerlig for å tilpasse oss de signaler og ønsker som markedet gir. Dette kombineres med en årvåkenhet til trender og viktige premissgivere i vårt primærmarked. Fra vårt showrom i Oslo kan vi vise utdrag fra våre produkter, men også konseptideer og prototyper på nyheter vi jobber med. Lokalene er tidsmessig spennende og inviterer til kreativ tenkning og moderne løsninger. I Oslo finner du også vårt fagteam som mer enn gjerne hjelper til i prosjektprosessen; stor som liten.


OSNES er etablert 1959
Fabrikk og hovedkontor ligger på Jevnaker
Showrom i Stålfjæra 9, Oslo
OSNES sysselsetter i dag 16 ansatte
Omsetning 2019 - ca. 53 mill. NOK