SOLENERGI 
OG BÆREKRAFT.
Fabrikken på Jevnaker har montert et solcelle anlegg bestående av 576 paneler som dekker en flate på 950 m2. Anlegget produserer ca 130 000 kWh/år og gjør vår fabrikk og produksjon 100% energinøytral.

Vi skal minimalisere mengden produksjonsavfall, og arbeide for en best mulig ressursutnyttelse av det avfallet som oppstår. Vi skal fortrinnsvis benytte miljøvennlige materialer i vår produksjon

der dette alternativ foreligger. Vi vil videre involvere samtlige leverandører i dette arbeidet. Osnes Nordic Group skal med et målrettet og aktivt miljøarbeide bidra til en bærekraftig utvikling og kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner. Osnes tilpasser seg til enhver tid de krav som er fremsatt som sertifisert iht stiftelsen Miljøfyrtårn.


DOKUMENT:
Code of Conduct 2021 (PDF)